Teniso mokyklos taisyklės

 1. Teniso mokyklą lankantys vaikai vykdo mokyklos vadovo, trenerių reikalavimus.
 2. Teniso mokyklą lankantis vaikas turi teisę:
  • dalyvauti teniso mokyklos veikloje;
  • naudotis mokyklos sporto baze, įrenginiais, inventoriumi;
  • dalyvauti LTS (Lietuvos teniso sajungos), mūsų mokyklos organizuojamose ir kituose varžybose mokyklos vardu.
 3. Teniso mokyklą lankantis vaikas privalo:
  • sistemingai ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus
  • laikytis teniso mokyklos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių,
  • gerbti pedagogus (trenerius), bendramokslius ir kitus teniso mokyklos darbuotojus,
  • tausoti teniso mokyklos turtą, už mokymo įstaigai padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
  • laikytis sportinio režimo reikalavimų;
  • reguliariai tikrintis sveikatą;
  • žinoti ir sąmoningai suvokti sporto varžybų taisykles ir jų laikytis;
  • laikytis garbingos sportinės kovos principų, nevartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų (dopingo), narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;
  • sėkmingai derinti mokymąsi, sportavimą ir elgesį laisvalaikiu.